ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ

1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (Пока оценок нет)
Зміст статті

  Кредитування здійснюють на основі наступних принципів: повернення, терміновості, платності, забезпеченості, цільового використання та диференційованості.

  Принцип поворотності означає необхідність погашення кредиту і практично виражається в перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок кредит кредитної організації або іншого кредитора.

  Принцип терміновості полягає в необхідності погашення кредиту не в будь-який прийнятний для позичальника час, а в установлений термін, зафіксований в кредитному договорі або його замінює. Порушення цієї умови дає кредитору право застосовувати економічні санкції у формі збільшення відсотка, що стягується, а при подальшій відстрочці погашення кредиту (у нашій країні понад три місяці) пред’являти вимоги в судовому порядку.

  Принцип платності означає, що за наданий кредит позичальник сплачує кредитору певну винагороду – грошову суму, розраховану як заздалегідь встановлений відсоток від величини позики. Процентну ставку, а також порядок нарахування та сплати відсотків визначає кредитор у договорі з позичальником.

  Принцип забезпеченості полягає в необхідності забезпечення захисту майнових інтересів кредитора при можливому порушенні позичальником прийнятих на себе зобов’язань. На практиці цей принцип реалізується в наданні кредитів або під заставу майна позичальника, або під фінансові гарантії третіх осіб, що беруть на себе зобов’язання погасити кредит у разі неспроможності позичальника.

  Принцип цільового використання означає, що кредитор для можливості реальної оцінки ступеня ризику неповернення кредиту повинен бути ознайомлений з метою його отримання позичальником. Практично він виражається в тому, що в більшості випадків кредитний договір містить відповідний розділ, в якому конкретно визначена ця мета, а також у контролі з боку кредитора за дотриманням цієї умови позичальником. Використання цільового кредиту не за призначенням може стати підставою для дострокового відкликання кредиту або введення штрафного (підвищеного) відсотка.

  Принцип диференційованості полягає в можливості диференційованого підходу кредиторів до різних категорій потенційних позичальників, який може бути викликаний будь-якими інтересами самих кредиторів або проводиться державою політикою підтримки окремих галузей і сфер діяльності.

  admin

  Експерт з видачі грошей у борг