ПОНЯТТЯ КРЕДИТ

1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (Пока оценок нет)
Зміст статті

    Кредит – це надання коштів або товарів (робіт, послуг) на умовах подальшого повернення цих коштів або оплати наданих товарів (робіт, послуг) у встановлений строк, включаючи оплату відсотків за їх використання.

    Таким чином, незалежно від того, що надається в кредит – гроші або товари (роботи, послуги), повернення передбачається виключно в грошовому еквіваленті. У цьому полягає одна з основних відмінностей кредиту від позики, оскільки при позиці обмовляється повернення майна саме в тій формі (грошовій або натуральній), в якій воно було надано в позику.

    Поняття «кредит» застосовно в тих випадках, коли грошові кошти отримані від організацій, які займаються їх наданням на поворотній основі регулярно і професійно, причому вони надають не стільки свої грошові кошти, скільки залучені від юридичних і фізичних осіб для подальшого перерозподілу. Іншими словами, кошти отримані в кредит, якщо вони надані кредитними організаціями або на поворотній основі виділено з бюджету (цільовий бюджетний кредит).

    admin

    Експерт з видачі грошей у борг